Що таке стиль: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

СТИЛЬ – Академічний тлумачний словник української мови

СТИЛЬ, ю, чол.

1. Сукупність ознак, які характеризують
мистецтво певного часу та напряму або
індивідуальну манеру художника стосовно ідейного змісту
й художньої форми. Меблі в залі були червоного дерева,
стилю ампір (Оксана Іваненко, Тарасові шляхи, 1954, 183); Готичний
стиль (готика) — стиль, який виник наприкінці
XII ст. в Західній Європі. Через своєрідні стрілчасті
форми арок, склепінь тощо інколи готичний стиль
звуть стрілчастим (Архітектура Радянської України, 6, 1939, 40);
Завдяки їй [пісні] композитор виробив свій самобутній
стиль, що поєднує глибоку народність і високий
композиторський професіоналізм (Народна творчість та етнографія, 4, 1965,
25); За добором кольорів і розміщенням орнаментів
майже в кожному селі існує свій власний стиль [вишивки]
(Вітчизна, 2, 1967, 201);
//  Сукупність характерних
ознак, особливостей, властивих чому-небудь. Посередині
[світлиці] довгий стіл, накритий до званої вечері,
навколо нього дубові стільці важкого стилю (Леся Українка,
III, 1952, 402); Кабінет Ніни Тополі. Гарні, строгого
стилю меблі (Іван Кочерга, II, 1956, 283); [Придорожній:]
В Дзвонковому були на рідкість мальовничі хати.
Село стародавнє, треба, і це дуже важливо,
зберегти його стиль (Олександр Корнійчук, II, 1955, 80);
//  з означ.
Сукупність зовнішніх ознак (риси обличчя, особливості
побудови фігури і т. ін.), властивих певному народові.
Нахиливши до мене своє візантійського стилю
обличчя, сливе прошепотів [Микита]: — Вони ще не
встали… (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 425).
Голландський (російський, український і т. ін.)
стиль; Східний (західний і т. ін.) стиль — сукупність
ознак, які характеризують мистецтво певного народу,
країни і т. ін. Один мій чернігівський знайомий,
інженер, має замір вислідити вплив українського стилю
в давній архітектурі, переважно в церковній (Михайло Коцюбинський,
III, 1956, 227); Звіриний стиль див. звіриний.

2. Сукупність прийомів у використанні засобів мови,
властива якому-небудь письменникові або літературному
творові, напряму, жанрові і т. ін. — Треба дати
молодому авторові виявити найповніше своє власне
ставлення до дійсності, тоді у нього з’явиться і власний
стиль (Олесь Донченко, VI, 1957, 632); Відомо, що такі великі
реалісти, як Шевченко й Некрасов, ніколи не нехтували
умовними образами і символами ораторського стилю
(Шамота, Талант і народ, 1958, 29); В порівнянні з Галицьким літописом
стиль літопису Волинського більш сухий, діловий,
майже цілком позбавлений образно-поетичних засобів
(Історія української літератури, I, 1954, 53); Російська та українська
радянська поезія останніх років сміливо утверджує..
романтичний стиль, народжений романтичним сприйняттям
і відчуттям дійсності (Радянське літературознавство, 2, 1965, 11);
Газетний стиль; Книжний стиль; Стиль радіомовлення;

//  Сукупність особливостей у побудові мови, манера
словесного викладу. Він [лист] був писаний трохи
старим квітистим стилем, з алегоріями й довгими
виробленими періодами (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 406); Високий
стиль вірша в його [М. К. Садовського] майстерній
подачі поєднувався з благородною стриманістю і
життєвою простотою (Минуле українського театру, 1953, 163);
Отак собі у старовиннім стилі Пишу я, брате, вірші
на дозвіллі (Максим Рильський, I, 1960, 171); Стиль заміток,
статей і нарисів був [під час війни] гранично короткий,
майже телеграфний (Василь Кучер, Голод, 1961, 162);
// 
Побудова мови відповідно до норм синтаксису й
слововживання. Працювати над стилем; Помилки у стилі.

3. Сукупність прийомів, характерних рис якої-небудь
діяльності, поведінки, методу роботи. У Шангіна
був характерний стиль керівництва, за який його
любили всі працівники міськкому (Олекса Гуреїв, Життя.., 1954,
308); Висоцькому подобався стиль роботи керуючого
(Дмитро Ткач, Черг. завдання, 1951, 49); Партія наполегливо
впроваджує ленінський стиль у роботу всіх ланок нашого
суспільства (Комуніст України, 10, 1967, 25);
//  Спосіб
виконання, здійснення чого-небудь, який характеризується
сукупністю певних технічних прийомів. Голову
Ніна Сокіл на бігу трохи закидала назад, — це була,
мабуть, єдина вада її стилю (Вадим Собко, Стадіон, 1954, 7);
Фред плавав, як щука,.. він то пірнав, то виринав,
всіма стилями володів з однаковим успіхом (Юрій Збанацький,
Курилові о-ви, 1963, 57); Практикою доведено, що високих
результатів може добитися лише той спортсмен, який
досконало оволодів усіма способами плавання — вільним
стилем, брасом, дельфіном, на спині (Вечірній Київ, 20.XII
1968, 3).

4. Характерна манера поводитися, говорити, одягатися
і т. ін. — Ха-ха-ха! — зареготалась Марта Кирилівна.
— Ви, як я бачу, людина старого стилю, хоч на
літа й молоді. В вас, бачу, є ще й якісь будні й свята
(Нечуй-Левицький, VI, 1966, 27); В школі його взивали стилягою,
хоч той стиль був мимовільним — від лінощів та
байдужості (Юрій Збанацький, Курилові о-ви, 1963, 24).

 Стиль доби — сукупність ознак, характерних для
певного часу. Там [на острові] ішла Борня за
метал, за вугілля і зерно.. Цифра, Суворість, План,
Наказ, Одностайність, Упертість, — Таким був стиль
тієї доби, Мій правнуче (Максим Рильський, I, 1960, 334);
Крізь безладний ажур віхоли тьмяно світять незліченні
вікна Палацу промисловості, і дивна симетрія їх огнів
говорить про стиль доби… (Іван Кириленко, Вибр., 1960, 275).

▲ Мавританський стиль див. маврітапський.

♦ Суконний стиль див. суконний.

стиль — это… Что такое стиль?

[манера]

Морфология: (нет) чего? сти́ля, чему? сти́лю, (вижу) что? сти́ль, чем? сти́лем, о чём? о сти́ле; мн. что? сти́ли, (нет) чего? сти́лей, чему? сти́лям, (вижу) что? сти́ли, чем? сти́лями, о чём? о сти́лях

1. Стилем называют жанровую и тематическую направленность художественного произведения.

Романтический стиль в литературе. | Русский оперный стиль. | Готический стиль. | Стили в живописи. | Стили рок-музыки. | Стили керамики.

= тенденции, направления

2. Стилем называют индивидуальную авторскую манеру, которая ощущается читателем, зрителем в нескольких произведениях одного автора.

Стиль, в котором работает художник, — смешение гиперреализма и поп-арта. | Свой стиль Щедрин называет эзоповским.


3. Стилем называют совокупность литературных приёмов, характерных для какого-либо направления, жанра, произведения.

Былинный стиль. | Стиль русского романа середины девятнадцатого века.


4. Стилем называют совокупность наиболее характерных черт в искусстве какого-либо народа, страны и т. п.

Восточный, латиноамериканский, китайский, русский стиль. | Дом в севернорусском стиле. | Внешний лоск красного дерева подчёркивает азиатский стиль мебели.


5. Стилем называют чью-либо манеру словесного изложения какой-либо информации.

Возвышенный стиль. | Писать в телеграфном стиле. | Работать над стилем. | Впадать в высокий, низкий стиль. | Отточить свой стиль. | Лёгкий стиль изложения. | Стиль ведения переговоров. | Стиль книги очень простой, не требует математической подготовки.


6. Стилем называют функциональную разновидность литературного языка.

Официально-деловой стиль. | Разговорный стиль. | Научный стиль. | Публицистический стиль.


7. Стилем называется способ осуществления чего-либо.

Стили руководства. | Бюрократический стиль работы. | Европейский стиль обслуживания.


8. Стилем называют характерную манеру совершения движения.

Стили гребли. | Плавать стилем брасс. | Лыжный стиль конькового хода. | Стиль езды на лошадях. | Стиль вождения.


9. Стилем называют модное веяние, которое воспринято многими.

Практичный стиль. | Европейский, американский стиль в одежде. | Джинсовый стиль. | Стиль сафари. | Стиль ретро.


10. Стилем называют устойчивую, характерную форму чего-либо.

Стиль причёски.


11. Стилем называют изменяющуюся социальную форму жизни, деятельности.

В стиле двадцатых, шестидесятых годов. | Послевоенный стиль жизни. | Московский стиль жизни. | В Оксфорде он усвоил утончённый, эстетский стиль жизни.


12. Стилем называют изменяющуюся индивидуальную форму жизни, деятельности.

Элегантный, жёсткий стиль. | Стиль общения. | Стиль делового мужчины. | Стиль деловой женщины. | Она предпочитает строгий стиль. | Это не в моём стиле. | Развить свои собственный стиль. | Выработать, усвоить оптимальный стиль поведения. | Её стиль невозможно спутать ни с каким другим.


13. Если кто-либо делает что-либо в стиле кого-либо, чего-либо, то это означает, что этот человек следует примеру кого-либо, подражает чему-либо и т. п.

Одеваться в стиле Элвиса Пресли. | Мыслить в стиле застойных лет.


стилево́й

Стилевые особенности произведения. | Стилевые поправки в рукописи.


стилисти́ческий

Стилистические ошибки.

[летосчисление]

1. Новым стилем называют летосчисление по григорианскому календарю.

В России перешли на новый стиль только в 1918 году.

2. Старым стилем называют летосчисление по юлианскому календарю, который отстаёт от григорианского на 13 дней.

Що таке стиль. — Цей багатоликий світ моди

Часто слишішно, що стиль не піддається визначенню, він як почуття гумору або ритму — або є, або його немає; що стиль — це щось … невловиме, загадкове … Сучаснілюди (в основному європейці) переконані, що володіють почуттям стилю від народження і не приймають рад, які мають на увазі, що їм щось не підвладне. Стиль можна визначити і йому можна навчитися. Полягає він не в конкретних радах (одягатися в чорне або носити капелюхи), а в декількох простих істинах, які кожна жінка та чоловік можуть відкрити для себе. Перш за все, стиль починається з глибокого розуміння свого я. Стильні люди одягаються так, щоб підкреслити свої переваги — причому будь-які, від почуття гумору до пунктуальності, красивих форм ніг, грудей, стегон, і ….. як правило, характер людини диктує, що вдягнути, а не абстрактно існуюча мода. 
  Стиль і мода — не одне і те ж. Мода, крім того, що вона безперервно змінюється, може приймати себе занадто серйозно; жінка або чоловік одягнені з голови до ніг в останні крики моди, схожі на манекенів. Стиль же має на увазі розуміння того, що скептичне ставлення до так званих авторитетів — завжди гідність. Наприклад, елегантний брючний костюм можна надягти з веселою футболкою; ковбойський пояс зі срібною пряжкою одягнути поверх легкої, прозорої блузки; тренувальні штани — з чим завгодно, від джинсів до твіду. Стиль полягає в тому, щоб довіряти своїм інстинктам, а не абстрактним правилам. Якщо вам подобається поєднання зазвичай не поєднуються між собою кольорів — червоного, зеленого і рожевого, чорного, білого і коричневого і бузкового — то і поєднуйте їх. Якщо салатовий піджак зими вам здається не менш доречним, ніж влітку, носіть його на здоров’я! На смак і колір — товариша немає!! 
  Стильні чоловіки і жінки носять те, що їм подобається, навіть якщо на них обертаються на вулиці. А чому б і ні? Якщо ви достатньо розумні, щоб не носити штучний (а тим більш справжній) хутро на співбесіду з працевлаштування, то немає абсолютно нічого поганого в тому, щоб носити речі, в яких ви відчуваєте себе королем або королевою. Тільки не переборщуйте, тому що … 

Мода і стиль — Fashion

Мода  в житті кожної людини відіграє дуже важливу роль. Не дарма кажуть що «по одягу зустрічають …». Кожна людина в своєму житті потрапляє під вплив моди, яка диктує нам що, куди і коли одягати. Мода (латів. modus — міра, правило, образ) — зазвичай нетривалий панування певного типу стандартизованого масового поведінки, основу якого досить швидка масштабне зміна зовнішнього (передусім предметного) оточення людей.

Мода є у найрізноманітніших сферах людської роботи і культури, насамперед у оформленні зовнішності людини (одяг зачіска, косметика тощо) і безпосередньої середовища її проживання (інтер’єр, різні побутові речі), соціальній та мистецтві, архітектурі, художньої літератури, науці, мовному поведінці й таке інше.

Мода — це те, що має у певний час найбільше поширення. Користується великою популярністю і визнанням більшості. 
Мода — це нетривале панування в суспільстві певних смаків, головним чином, у зовнішніх формах побуту, особливо, в одязі. 
Слідувати моді — це значить вловити його основний напрям, нові силуети, лінії і пропорції, характерні колірні поєднання, принципи обробки, варіанти конструкцій у межах модного силуету. 
Важлива риса моди — змінюваність. Мода — це і новизна, і наслідування, і індивідуальність. 

Cтиль — це конкурентна, стінка, складна мода епохи, в якій 
мода виражає економічний стан, політичні погляди, розвиток

 культури, ставлення дозовнішнього світу.

Нині розрізняють декілька стилів.

1. Класичний. Характерний стриманістю, відсутністю екстравагантних,
гостро модних кольорів і ліній як у макіяжі, так і в одязі та зачісках.
Прикраси повинні бути стриманими й вишуканими. 

.2. Романтичний. Романтичному стилю притаманні легкість, свобода,
 пристрасність У романтичному стилі завжди є щось чисте, непідкупне й елементами
театральності. Жінки, які обрали цей стиль, схильні до сильних
переживань, бурхливих почуттів, сентиментальності. Головною ознакою
цього стилю є гаптування, вишивки, вуалі й хустинки, рюші та оборки,
копиці кучерів, водоспади хвиль, що природно спадають на плечі.
.3.Спортивний. Спортивний стиль поєднує в собі динамічні кольори, прості форми.
Відсутність зайвих деталей, надмірного декору забезпечує легкість і
зручність руху Силуети вільні, одяг оздоблений накладними кишенями,
«блискавками», макіяж мінімальний; враження підтягнутості, свіжості,
чистоти та здоров'я підкреслюють упевненість жінки в тому, що вона
приваблива без будь-яких хитрощів. Спортивний стиль дуже 
функціональний,
не потребує великої кількості аксесуарів, але на відміну від класичного
його не можна вважати універсальним.

4. Діловий. Діловий стиль створюється за допомогою простих обрисів,      обмеженої
кількості деталей, передбачає відсутність надмірного декору Все,
починаючи від костюма і взуття та закінчуючи макіяжем і зачіскою,
повинно створювати відчуття зібраності, цілеспрямованості, ділового
настрою У цьому стилі розкіш недоречна. Усе має створювати враження
ділового настрою, відданості роботі, стриманості, коректності,
елегантності та пунктуальності.
У деяких моментах цей стиль перегукується з класичним.

5.Фольклорний. Фольклорний стиль зумовлюється географічним 
розташуванням того чи іншого народу, історичними
 традиціями та економічним станом країни.
 Він характеризується народним колоритом.

6. Екзотичний. Екзотичний стиль — це стиль свята й карнавалу. 
Його основні риси складність форм, яскравість еротичність 
Дуже тісно пов'язаний з
фольклорним і романтичним стилями.


7.Авангардний. Авангардний стиль — стиль майбутнього, стиль пошуку.
 Він ніколи не зупиняється, завжди
прямує попереду всіх стилів і може         
 поєднувати основні риси кожного з них.

Що таке стиль «Гарвард»? – Grafiati

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Гарвардський стиль цитування (англ.: Harvard referencing style, Harvard citation style) – це один з найпоширеніших в академічному середовищі стилів оформлення бібліографічних посилань і внутрішньотекстових цитувань. Стиль «Гарвард» базується на системі «автор – дата», тобто передбачає ідентифікацію джерел у тексті праці на базі зазначення автора і року видання відповідного джерела з використанням круглих дужок.

Попри поширену думку, не існує жодного офіційного видання, яке б регламентувало норми стилю «Гарвард». Так, на відміну від багатьох інших міжнародних стилів цитування, таких як APA, MLA тощо, за розроблення Гарвардського стилю не відповідає жодна організація або установа.

Таким чином, «Гарвард» – це лише умовна назва традиційної системи «автор – дата», яка може мати значну кількість варіацій. Вимоги щодо застосування в посиланнях розділових знаків, наведення конкретних елементів тощо можна знайти у публікаціях відповідного університету, наукового видання і т. ін., які вимагають використання стилю «Гарвард».

В Україні Гарвардський стиль цитування належить до офіційно рекомендованого переліку стилів оформлення списків джерел у дисертаціях, а також широко використовується в наукових журналах та університетах.

Наш сайт дозволяє автоматично створювати списки використаних джерел і внутрішньотекстові посилання за стилем «Гарвард». Для уніфікації оформлення бібліографічних посилань за основу Гарвардського стилю на «Grafiati» взято рекомендації Шеффілдського університету (Велика Британія), які глибоко та ґрунтовно описують нюанси роботи з різними типами джерел та відповідають сучасним потребам користувачів. Водночас ми проаналізували велику кількість рекомендацій інших університетів і врахували їх для досягнення уніформальності посилань та якісного відтворення всіх елементів незалежно від мови бібліографії, внормовуючи використання розділових знаків, великої літери, розташування елементів посилання для конкретних типів джерел тощо.

Крім того, на нашому сервісі також доступне оформлення списків літератури згідно з вимогами інших стандартів та стилів цитування: українських ДСТУ 8302:2015 і ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та міжнародних APA, MLA, «Chicago» та ін.

Що таке стиль бохо?

Якщо вам набрид всіма обожнюваний гламур, і ви просто «спите і бачите» поміняти його на модний, цікавий і не схожий ні на що стиль в одязі, вихід є! Не так давно став дуже популярний стиль бохо. Що це?! Зараз і пройдемося по основних пунктах. Стиль бохо шик виник як противага гламуру. Він включає в себе мікс з етнічних і національних мотивів, хіппі і циганських акцентів, готики і гранжу. Вся загадковість стилю бохо – в поєднанні несумісних речей: черевики з ніжними сукнями, мережива і шарфи, в багатошаровості і комбінуванні найрізноманітніших тканин, малюнків на ній і фактур. В стилі бохо гармонійно поєднуються мережива і шкіра, фланель і замша, оксамит з бахромою, шерсть, трикотаж і виблискуючі камені.Все це відходить на задній план. Пріоритет – зручність і комфортність речей, найголовніше, щоб одягаючись, ви почували себе комфортно і впевнено в собі.

Є бажання спробувати, але немає поняття, що і з чим поєднувати? Кілька безвідмовно успішних образів:
1. Комбінуйте широку футболку з яскравим графічним малюнком з жилеткою і сандалями – гладіаторами, доповнюючи образ шортами з завищеною талією.

2. Вузькі укорочені джинси міксуйте з вільним в’язаним светром, доповнивши образ деталями, такими як обідок на волосся в стилі хіпі і такого ж плану черевики.
3. Якщо момент вимагає більш романтичного образу, не проблема! Вибирайте плаття в підлогу в дуеті з босоніжками на низькому ходу, і звичайно ж велика яскрава біжутерія.

4. Обов’язково внесіть у свій образ річ маст хев цього сезону – сандалі гладіаторів. Поєднуйте їх з чим завгодно. Сукні, шорти, джинси-скінні все відмінно підійде.

5. Жилетка – невід’ємний елемент стилю бохо. Безрукавки не замінні і практично універсальні. Одягайте замшеву контрастну безрукавку з бахромою на сукню туніку, і не забудьте про чоботи по коліна.6. Будь-який образ в стилі бохо буде відмінно завершено з допомогою об’ємного шарфа снуда з яскравим принтом. І не важливо, зав’яжіть ви його на шиї, або навколо талії, або ж декоруєте їм сумку.


Експериментуйте! Варіантів маса! Головне щоб вам було комфортно

Що таке стиль лофт? | Новини | FURNISET


А ви знаєте скільки років цьому стилю? Ви думаєте, що він новий? Ну, максимум п’ять-десять років? Це зовсім не так.


 


Трохи історії.


 


У минулому столітті в сорокових роках в Сполучених Штатах Америки багато людей з провінції потягнулися в міста. І гостро стало питання про житло для всіх приїжджих. Тому займалася вся вільна площа. Займалися підвали, горища і мансарди. А ще занедбані склади та виробничі приміщення. Але у нових мешканців не було багато грошей і вільного часу тому вони своє житло облаштовували на швидку руку. Вони ставили перші-ліпші меблі не звертаючи уваги стиль і колір. Стіни не штукатурили, проводку і вентиляцію залишали зверху. У деяких випадках меблі робили самі з підручних матеріалів.


 


Через деякий час такий «дизайн» сподобався іншим людям. Першими були творчі особистості. А після них цей стиль стали використовувати і інші. У великих квартирах або будинках. А потім цей стиль, який назвали Loft почав подорож по світу.


 


Так що стилю лофт вже майже 80 років.


 


 


Основні відмінності стилю:


 • Одне приміщення без перегородок

 • Приміщення використовується на зони тільки візуально або за допомогою меблів

 • Стіни та підлога залишаються в первозданному вигляді

 • Використовується штучне старіння меблів

 • Використовуються масивні вироби з дерева і металу

 • Поєднання старих і нових речей і меблів

 • Поєднання розкоші і нештукатурених стін

 • Всі комунікації залишаються зовні.


Для прикладу — зону кухні може відокремити красива барна стійка, а стелаж відмінно відокремить спальну зону від вітальні.


 

У стилі Лофт не останню роль грають меблі. Можна, наприклад, купити готові рішення. У нас є гардеробні системи в стилі лофт. А можна змайструвати самостійно. І це не обов’язково повинні бути вишукані меблі, адже в цьому стилі головне не краса а відмінна функціональність.


 


І так, ви визначились з дизайном лофт, все продумали, вибрали кольорову гаму й інтер’єр, вибрали предмети обстановки. Для цього не обов’язково абсолютно все купувати. Деякі предмети або елементи меблів під силу зібрати самостійно своїми руками. Для цього можна використовувати все що є під рукою — труби, дошки і т. п.


 


Найпопулярніші матеріали, які використовують для виготовлення меблів в стилі лофт — натуральне дерево, метал, камінь, скло, матеріали для оббивки — шкіра або текстиль.


 


Тепер давайте ми розповімо і покажемо на прикладах як просто самому зібрати меблі в стилі лофт.


 


Для вітальні можна зібрати диван з піддонів. З самих піддонів легко зібрати каркас у формі дивана, всю поверхню обробити шкіркою і пошити подушки. У підлокітниках можна облаштувати полиці для книг.


 


 


Ще з піддонів виходять непогані ліжка. Для стандартної ліжка цілком вистачить 4 палет. Порядок роботи наступний.


 


Для початку потрібно зашліфувати всі поверхні що б не було жодної задирки. Потім всі полети обробляються лаком або морилкою або фарбою. При бажанні можна залишити все як є.


 


В наступному кроці збираємо каркас з бруса. Це буде основа ліжка.


 


 

На каркас встановлюємо готові піддони і прикручуємо їх саморізами.


 


 


Коли ліжко готово його можна залишити так як є, а якщо для вас це занадто радикально, то можна обшити її, наприклад, ковроліном.


 


 


І останній крок — кладемо на ліжко матрац.


 


 


Можна зробити не просто ліжко, а ліжко-подіум в якому буде місце для зберігання. Але ця конструкція трохи складніше і слід використовувати ще і фанеру.


 


Відмінно будуть виглядають в інтер’єрі відкриті полиці і стелажі на тонкому металевому каркасі, пофарбованомі в чорний колір. Якщо використовуєте натуральне дерево, то краще за все використовувати тонуюче покриття для того, щоб підкреслити структуру дерева.


 


Що б заощадити на покупці столика його також можна зібрати самому.


 


Для цього потрібно розібрати пару піддонів і з дошок зібрати каркас.


 


 


До каркаса за допомогою саморезов кріпимо дошки роблячи з них стільницю.


 


 


 


Залишилося пофарбувати стіл і все готово.


 


 


Сподіваємося що наша стаття хоч трохи допомогла розібратися в цьому модному стилі лофт.

различных типов школ для разных стилей преподавания

Государственная, частная, уставная, приходская, магнитная, подготовительная — определение того, какой тип школы соответствует моему стилю преподавания, является одной из причин, по которой я сегодня учитель. Эти разные типы школ сильно различаются, и если вы сделаете домашнее задание, прежде чем выбрать собственное, это гарантирует, что вы примете лучшее решение.

Дополнительная литература: 5 вещей, которые следует учитывать при поиске первой преподавательской работы

Я ходил в частную пригородную приходскую школу от начальной до средней школы.Я также учился в частном приходском колледже для получения степени бакалавра и магистра. Но когда я выбирал школу, в которой я хотел бы построить свою карьеру и оказать наибольшее влияние на своих учеников, я знал, что хочу преподавать в городской, малообеспеченной, многонациональной государственной средней школе. Если вы не уверены, какая школа лучше всего подходит для вас, вот несколько вещей, которые я узнал.

Public: Diversity и The Walking Dead

Одной из причин, по которой я выбрал школу, было разнообразие.Я знал, что если бы у меня были ученики со всего мира, я бы узнал от них столько же, сколько и они от меня. Я провел первую часть своей жизни в однородном пузыре, где люди выглядели одинаково и делились схожими переживаниями и взглядами, поэтому моя способность общаться с остальным миром была ограничена. После стольких лет в одном и том же закрытом сообществе я почувствовал себя вялым.

После обучения в неблагополучной школе я чувствовал себя взволнованно неуравновешенно и как дома.Несмотря на то, что у нас не было большой общей истории или культуры, я общался со своими учениками на человеческом уровне. Меня «достали» даже дети с более исключительно городским воспитанием. Им понравились мои шутки, особенно моя легендарная первоапрельская шутка, в которой я нанял студентку, которая разбила ее (фальшивый) телефон, когда я «поймал» ее текстовые сообщения.

Я не хотел быть каким-то «белым спасителем». Я просто хотел помочь своим ученикам расти, учиться и добиваться результатов. Поскольку я приехал из мира, где мне часто говорили: «Ты можешь все», я умел вдохновлять своих учеников представить их потенциал.Например, мой ученик Джордан был одержим программой AMC The Walking Dead . Он часто говорил мне: «В сериале есть все, о чем мы говорим на уроках английского, например, символика, образы и характеристики. Почему мы не можем провести урок по The Walking Dead

Почему мы не могли? Я пошел к своему директору с идеей Джордана. Она сказала, что если я захочу разработать сложную и строгую учебную программу по шоу за лето, я могу преподавать по этому поводу по факультативу.В этом году этот курс посещает Иордания и еще 67 студентов. После того, как Джордан помог создать единственный в стране класс средней школы на The Walking Dead , Джордан теперь чувствует, что он может все. Я не удивился, когда на нашем государственном экзамене он получил 93-ю процентиль улучшения роста.

Я преуспеваю, создавая уникальные возможности для своих учеников, поэтому обучение в школе с низким доходом было подходящим вариантом. Кроме того, как и многие мои коллеги, которые преподают в школах с низким доходом, я стал мастером сбора средств и написания грантов.Учителям в школах с низким доходом почти всегда необходимо помогать ученикам восполнить пробелы в финансировании, и мне нравилось работать, чтобы уравнять правила игры. Мой стиль преподавания идеально соответствовал моей средней школе, и это одна из причин, по которой я преподаю в одном месте уже 22 года.

Частный: интимный и находчивый

Моя подруга Нали, напротив, преподает в одной из самых престижных подготовительных школ мира. Кампус ее школы полон специально созданных садов, произведений искусства и изысканной архитектуры.Большинство учеников ее классов чрезвычайно обеспечены — дети президентов, руководителей компаний из списка Fortune 500 и иностранных дипломатов. Студенты и преподаватели живут на территории кампуса, и их жизни чрезвычайно запутаны. Учителя приглашают учеников на ужин и чай, участвуют в их спортивных мероприятиях волонтерами и участвуют в школьных играх.

Эта атмосфера практически не оставляет уединения, часто делая баланс работы и личной жизни очень плавным. Но Нали наслаждается солидарностью и близостью кампуса. Ей не нужно беспокоиться о том, что у нее закончится бумага для копировального аппарата или что она не сможет позволить себе книги, потому что школа предоставляет самое современное оборудование и множество материалов.Стиль преподавания Нали был наиболее эффективным, когда она преподавала математику в маленьких, сплоченных классах. Ей не нужно беспокоиться о поведенческой нагрузке, связанной с большим количеством учеников, и в большинстве ее классов около 10 учеников, что упрощает индивидуальное обучение и способствует развитию сообщества.

Чартер: маленький, но ограниченный

Дочь моего лучшего друга, Кэсси, преподает в чартерной школе в Филадельфии. Она начала свою педагогическую карьеру в небольшой церковно-приходской школе, но зарплата и потенциал роста заставили ее хотеть большего.Она пыталась поступить в государственную школу, но работы не было. Кэсси нашла возможность преподавать в чартерной школе, где ей нравится небольшая структура и ее директор.

Однако текучесть кадров высока, и Кэсси опасается, что ее директор может уйти. Ее школьный день намного длиннее, чем средний день в государственной школе, и ее ученики часто устают к последнему уроку. Кроме того, она не зарабатывает столько денег, сколько учитель в государственной школе. Большинство чартерных школ предлагают более низкую заработную плату, чем традиционные государственные школы, в обмен на более интимную карьеру.Она часто беспокоится о своей сохранности работы, потому что, в отличие от государственных школ, ее не защищает профсоюз. Но она учится каждый день и надеется перенести приобретенные навыки в государственную школу в будущем.

Дополнительная литература: Образование во всем мире: чему я научился у учителей из других стран

Вам не нужно сразу знать, какие из различных типов школ подходят вашему стилю преподавания. Возможно, вам придется запачкать руки, работая в нескольких разных школах, прежде чем вы найдете ту, которая вам подходит.И всегда будут компромиссы, которые вам нужно будет признать и принять. Нет идеальной системы, но одно можно сказать наверняка: когда вы найдете идеальное соответствие, вы это узнаете, и вы и ваши ученики добьетесь успеха.

Программа онлайн-сертификации —

Описание продукта

Научитесь делать то, что вы любите, зарабатывая на жизнь!

Узнайте, как именно стать стилистом, чтобы, наконец, бросить свою повседневную работу и начать работать своей мечты.В школе стиля #OurGradsWork

С 2008 года мы прошли через нашу программу сертификации тысячи начинающих стилистов и помогли начать бесчисленное количество карьеров. Во время этого мощного курса (более 60 часов обучения) вы узнаете, как именно стать стилистом. Нет никаких сомнений в том, что мы предоставляем самую обширную и практическую программу сертификации стилистов в стране.

В «Школе стиля» мы гордимся тем, что можем научить студентов «настоящей сделке» за короткий период времени по сравнению с традиционными школами моды, где вы можете рассчитывать платить более 100 тысяч долларов в год и 4 года своей жизни.

Что происходит, когда вы посещаете программу онлайн-сертификации стилистов Школы стиля?

 • Вы узнаете основы стайлинг-бизнеса
 • Овладейте искусством стилизации и научитесь одевать своих клиентов.
 • Gain упражнения, которые подготовят вас к работе над фото- или видеосъемкой.

В школе стиля вы будете:

Учитесь у лучших в бизнесе

В отличие от традиционных школ моды, где преподаватели «привыкли» работать в отрасли, на нашем факультете работают настоящие стилисты, которые предоставляют вам актуальную информацию об отрасли.

Получить официальный сертификат школы стиля

Покажите миру, что самая надежная и уважаемая школа стиля в стране обучила вас с вашим сертификатом об окончании Школы стиля.

Членство в сети трудоустройства нашего общества стиля *

Пожалуй, наш самый желанный бонус! Выпускникам онлайн-курсов будет предоставлен частичный доступ к нашей сети по трудоустройству, которая соединит наших выпускников с наиболее известными вакансиями, которые может предложить отрасль.(Определенные преимущества будут зарезервированы для выпускников нашего VIP Style Society, которые прошли всю нашу 9-дневную программу сертификации лично).

* при условии, что курс пройден и сдан

Интернет-программа сертификации стилистов

Класс 1. Основы стилизации

Неделя 1 — Основы

 • Введение в вашу новую карьеру стилиста
 • Узнайте, что нужно, чтобы стать стилистом
 • Узнайте о различных карьерных возможностях в сфере стайлинга
 • Узнайте, сколько денег вы заработаете как стилист

Неделя 2 — Работа над набором

 • Основы работы на установке
 • Как заклеить обувь и паровую одежду
 • Научитесь продавать товары как профессионал
 • Узнайте секреты использования вешалок для одежды
 • Перейти в набор стилиста

Неделя 3 — Приступаем к работе

 • Чего ожидать на работе
 • Узнайте, что вам действительно следует надеть на работу
 • Советы по достижению успеха в отрасли
 • Составьте резюме, которое поможет вам найти работу
 • Как найти работу

Зарегистрируйтесь сегодня и получите эти эксклюзивные видео бонусы!

 • Гардероб и комплект хаки
 • Социальные сети 7 смертных грехов
 • Советы и рекомендации по удалению пятен
 • Узнайте, как создавать доски настроения

Класс 2: основы стиля

Неделя 1 — Стиль 101

 • Fashion 101 для стилистов
 • Знакомство с ключевыми игроками индустрии моды
 • Как произносится имя дизайнера
 • Откройте для себя ресурсы, которые вам нужно знать, чтобы тренировать глаз как стилист

Неделя 2 — стиль профессионалов

 • Архетипы стиля и иконы стиля, которые должен знать каждый стилист
 • Идентификация одежды, ткани и стиля
 • Узнайте, как стилизовать для разных типов работ, включая красную ковровую дорожку и редакционные фотосессии в моде
 • Как удачно стилизовать группу или состав людей
 • Освоить основы стиля для телевидения

Неделя 3 — Как укладывать

 • Одежда для разных телосложений
 • Стиль с обувью, аксессуарами и украшениями
 • Как использовать разные ткани в качестве стилиста
 • Теория цвета 101

Зарегистрируйтесь сегодня и получите эти эксклюзивные видео и скачиваемые бонусы!

 • Хронология истории моды 1900-1990 гг.
 • Загрузить: Модный справочник стилистов
 • Загрузить: Тип кузова, электронная книга
 • Загрузить: Полный список гардероба для мужчин и женщин

Класс 3: основы стиля

Неделя 1 — подготовка к производству

 • Как провести и присутствовать на предпроизводственной встрече
 • Запрос дизайнерских образцов
 • Сценарии рекламных роликов и музыкальных клипов
 • Определение бюджета гардероба
 • Как делать покупки как стилист

Неделя 2 — Работа

 • Проведение примерки
 • Все, что нужно знать о фотосессиях
 • Отраслевая цепочка подчинения
 • Завершение работы
 • Как получать деньги

Неделя 3 — путь к успеху

 • Как продвигать себя и стилиста
 • Создание вашего сайта
 • Сеть 101 для стилистов
 • Как сделать пробную съемку
 • В поисках агента

Зарегистрируйтесь сегодня и получите эти эксклюзивные видео бонусы!

 • Обзоры для фотосессии
 • Как читать документы на услуги студии
 • Профсоюзы: что это такое и должен ли я быть в одном?
 • Основы производства рабочих мест

Не ждите еще дня, чтобы начать работать стилистом!

Для подростков вернуться в школу — значит вернуться в моду

Как и многие Л.A. Подростки, 17-летняя Шексид Васкес провела последний год в пижаме.

«Во время карантина я просыпался и оставался в пижаме до конца школы», — сказал выпускник средней школы монастыря Рамона. «Я бы не стал меняться, потому что учителя дали нам возможность не включать камеры».

Но с возобновлением открытия кампусов средних школ по всему округу Лос-Анджелес, включая всю прошлую неделю в Объединенном школьном округе Лос-Анджелеса, подростки пересматривают свой гардероб для возвращения в школу, отказываясь от домашней одежды для дистанционного обучения и сужая старые ансамбли в пользу инновационных и новый привлекательный вид.

«У меня определенно было много свободного времени, поэтому я углубился в моду», — сказал Шеккид. «Я хотел, чтобы то, что я ношу, было полностью эстетичным. Что касается возвращения, я хочу извлечь из этого максимум пользы ».

Эксперты прогнозируют изменение стиля жизни после пандемии по крайней мере с апреля 2020 года. Но весенний сезон возвращения в школу стал чем-то вроде теста на то, как может выглядеть это будущее. Если бы карантин был коконом, что бы появилось? Бабочка или моль?

Ответом, если весенний сезон возвращения в школу, может быть и то, и другое.

«Я наблюдаю раскол того, что считается перформативной модой в социальных сетях и что на самом деле способствует постпандемической жизни», — сказала Раисса Бретанья, историк моды и профессор Технологического института моды в Нью-Йорке. «С комфортом придется расплачиваться, но я думаю, что … люди будут рады одеваться и красоваться».

Действительно, многие бывшие комоды с джинсами и футболками, такие как Шексид, вышли из карантина смелыми и яркими, как монарх на укороченной майке 1997 года.

«Мой стиль сейчас будет соответствовать стилю 90-х, но модернизирован», — объяснила она. «Я больше смотрю на секонд-хенды и секонд-хенды, много винтажных вещей».

Другие люди, такие как 18-летний Хесус Гомес из Лонг-Бич, сменили более изысканную перед пандемией личность на функциональную и удобную одежду.

«Я не касался пары джинсов или брюк в течение добрых трех или четырех месяцев», — сказал выпускник средней школы Хуана Родригеса Кабрильо. «Это были шорты или спортивные штаны и футболка, вот и все.”

Когда ограничения были сняты, его старые джинсы казались странными. Как и многие подростки по всей стране, он внезапно обнаружил, что большая часть его гардероба больше не подходит ему.

«Я не могу носить некоторые из них, потому что они слишком велики для меня», — сказал танцор, который от ежедневных многочасовых тренировок со своей командой застрял дома. Раньше: «Мне нужно было есть, чтобы функционировать. Но после этого у нас не было практики, все было отключено, поэтому я вроде как перестал есть ».

Как и Шексид, Гомес покупал свои новые темы в основном в благотворительных магазинах.

«Большая часть нас — это старшеклассники», — сказал Эрик Харт, генеральный менеджер популярного магазина Goodwill в Южной Калифорнии Atwater Village. «По крайней мере, один или два раза в день я буду видеть, как кто-то снимает забавные видеоролики о том, что они ищут».

«Я хотела, чтобы то, что я ношу, было полностью эстетичным, — сказала 17-летняя Шеккид Васкес. «Чтобы вернуться [в школу], я хочу извлечь из этого максимум пользы».

(Дания Максвелл / Los Angeles Times)

Бретанья, историк моды, сказал, что переработанная мода, вероятно, станет сквозной линией в разрозненной коллекции трендов, в том числе в так называемой эстетике 2000 года — мешковатых джинсах и футболках с рисунком; Туфли на платформе 70-х; уютная уличная одежда в неоновых тонах; и комплекты открытой юбки а-ля Фрэн Файн из «Няня» и Шер Горовиц из «Бестолковые.

«Экологичность — это сейчас часть разговоров о моде», — сказал профессор. «Но я также думаю, что тяга к винтажу проистекает из возрождения 90-х и начала 2000-х — вы не сможете получить эту одежду, если не будете экономить на покупках».

Харт, менеджер магазина Goodwill, согласился.

«Многие девушки делают покупки в мужском отделе в поисках больших винтажных футболок», — пояснил он. «Либо вы носите большую футболку, и на вас колготки и туфли на платформе, либо вы носите укороченный топ и крупную джинсовую ткань, даже брюки-клеш.”

Еще одна популярная тенденция этой весны: большие яркие туфли.

«Когда я выбирала наряд, я думала, что хочу выделиться, но не слишком сильно», — сказала 18-летняя Кайла Коултер, еще одна старшая ученица школы Cabrillo High, которая разделила разницу между уютным комфортом своего пульта дистанционного управления. учебный гардероб и яркое возвращение к стилю кампуса с темно-зеленым укороченным свитером в стиле шерпа и черными джоггерами. «Моя одежда была довольно простой, но обувь была совершенно непривычной.”

Рассматриваемая обувь? Oversize, розовый и ослепительный.

«Иногда мне нравится быть лишним, и эти туфли кричат ​​лишними», — сказала она.

Но обувь с твердой подошвой, такая как джинсовые брюки, изменилась после 13 месяцев использования тапочек.

«Это как-то странно, — сказал Коултер. «Теперь я весь день ношу туфли, и я не могу их снять».

Что касается школьного стиля эпохи COVID, то самые большие изменения были рождены по необходимости. Для Гомеса, который больше не может переключаться между классом и танцевальной практикой, это означало включение ансамблей черных танцев в свой повседневный стиль.Для Шексид это уплотнение всего лица макияжа в эффектных ресницах и яркой подводке для глаз.

«Я стала больше сосредотачиваться на глазах», — сказала она. «Я бы носила ресницы и красную или розовую подводку для глаз, потому что никто не может увидеть мое лицо в масках».

Маски тоже стали образцом стиля.

«Когда я учился в школе, я видел кучу разных масок», — сказал Коултер. «У одного человека в маске были прищепки — я подумал, что это будет довольно неудобно.”

Это не первый случай, когда молодежная культура выходит из кризиса с экспериментальными новыми стилями. Пандемия гриппа 1918 года породила мальчишеский силуэт Ревущих 20-х, полную противоположность пуфичным, высокопоставленным женщинам 1910-х. Подростковая культура в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, восстала из пепла Второй мировой войны. По словам экспертов, эти разрозненные взгляды объединяет желание увидеть и быть увиденным.

«Молодежь намного больше увлекается экологичностью, самоделкой и уникальными вещами», — сказала Марла Эби, директор по маркетингу Goodwill Southern California.«Они не хотят покупать формочки для печенья и носить одно и то же».

Вирусные варианты и сохраняющиеся социальные ограничения означают, что такие собрания, как пикники, музыкальные фестивали и вечеринки, по-прежнему в значительной степени приостановлены. Но школа здесь и сейчас.

«Никаких событий не происходит, поэтому [несколько возможностей], которые у нас есть, как бы собрать вместе, — это самое лучшее, что мы можем использовать для самовыражения», — сказал Шеккид.

Для нее огромное разнообразие образов в школьном стиле было захватывающим.

«Это знак надежды и грядущих новых вещей», — сказала она о калейдоскопе новых тенденций.«Я думаю, что это действительно позитивно, и мне это нравится».

Школа стиля — место для творчества стилистов — The Hollywood Reporter

Люк Стори из Школы стиля, генеральный директор и основатель, и Лорен Мессия, главный операционный директор и соучредитель, не только являются постоянными директорами единственной в мире школы моды исключительно для стилистов, но и являются секретным оружием ведущие стилисты индустрии, выпускающие новое поколение опытных стажеров, помощников и будущих стилистов.

Ветеран-стилист, а ныне стилист Стори, за плечами которого почти двадцатилетняя карьера в бизнесе, работая в основном с такими известными музыкальными группами, как Мэрилин Мэнсон и Дипло после того, как ушли из группы, — основал SOS в ноябре 2008 года. Ранее в том же году бросивший школу окончил свою любовь к быстрому обучению в учебных лагерях, духовных семинарах и ретритах по выходным.

Подробнее См. 25 самых влиятельных стилистов Голливуда

«Я фанат ускоренного курса обучения, потому что мне не нравится уделять много времени», — говорит Стори.«Когда в музыкальном бизнесе начали сокращаться бюджеты, я оказался в положении, когда у меня не было достаточно денег, чтобы нанять помощников, поэтому я разместил объявления для стажеров в Интернете. Я получил так много ответов за один день, и я понял, сколько людей действительно жаждут информации и возможностей, но никогда не найдут выхода ».

Стори соединил концепцию учебного лагеря со своими знаниями и навыками из мира стиля, чтобы создать SOS, школу, которая продолжает существовать в своей собственной категории.«Вы можете пойти в школу моды и узнать об истории Chanel, и это здорово, но это не так полезно, когда вы пытаетесь закрепиться в индустрии в качестве новичка. Навыки, которые ищет ключевой стилист, носят практический характер, например, понимание того, как продавать образцы, этикет на съемочной площадке, как записывать квитанции и как работают костюмерные », — объясняет он. «Обучив помощников, я знал, чему их нужно научить, и чего мне не хватало, так это практических навыков, связанных с бизнесом».

Подробнее 50 лучших образов от Кейт Янг

Лорен Мессия пришла в школу Стори в августе 2009 года, записавшись на нее, чтобы получить карьерные навыки, которые ей не хватало во время обучения на факультете дизайна одежды и мерчендайзинга Университета Содружества Вирджинии.После окончания учебы она работала в розничной торговле и исполнительным помощником в AOL, но ей стало скучно. Мессия, одержимый одеждой, обнаружил, что ее страсть к моде — это «зуд, который до сих пор не почесал», поэтому, когда она обнаружила SOS на Craigslist, она заплатила 280 долларов и подписалась. «Класс Люка действительно показал мне, как работает индустрия и как в нее попасть», — хвалит Мессия. «Но я думал, что этот парень понятия не имел, что у него настоящий бизнес с тем, что он предлагает. Поэтому я написал ему [и] предложил работать бесплатно.Он нанял меня в качестве стажера, и я инсценировал срыв, чтобы ускользнуть от своей повседневной работы и поработать над тем, чтобы превратить ее в нечто реальное ».

И это именно то, что они сделали.

SOS теперь является полноценным учебным полигоном, поддерживаемым его флагманским предложением — программой сертификации стилистов, девятидневным и трудоемким курсом, который стоит почти 5000 долларов. Другие курсы включают программу сертификации личного стилиста, которую преподает Мессия, и однодневный курс «Введение в укладку».Большинство занятий проводится в Лос-Анджелесе с дополнительными курсами в Нью-Йорке, хотя на протяжении многих лет они проводили свое шоу по стилю в дороге с классами в таких городах, как Чикаго, Майами, Даллас, Сан-Франциско, Атланта и Вашингтон, округ Колумбия

.

PENCIL PARTY: «Мы такие разные и у нас полярно противоположные личности», — говорит Стори о деловом партнере Мессии. «Я люблю преподавать и публичные выступления, а Лорен очень нравится быть за кадром. Я творческий и спонтанный, а она расчетливая и стратегическая.»(Фото Кристофера Бейера)

Стори и Мессия в восторге от новых онлайн-предложений, которые дебютировали в декабре и открыли свой бизнес для энтузиастов моды со всего мира. С 2008 года более 3000 студентов закончили SOS, при этом 1000 в настоящее время числятся в активном списке рассылки выпускников, которые в настоящее время работают в сфере моды. (Стори добавляет, что, хотя 90 процентов поступающих составляют женщины в возрасте около 24 лет, SOS принимает от подростков до студентов в возрасте от 50 до 50 лет.)

А вот по поводу стоимости.

Если 5000 долларов кажутся завышенными, Стори и Мессия оба возражают, что вложения окупаются довольно быстро. После окончания учебы студенты записываются в The Style Society, клуб выпускников, который объединяет их с ежедневными возможностями трудоустройства в стилистическом бизнесе. «Мы даем им возможность сделать карьеру, как только они закончат обучение», — объясняет Стори. «Мы обучаем студентов стать следующим поколением стажеров и помощников, потому что именно так вы становитесь стилистом. Возможно, вам придется помогать в течение добрых пяти лет, прежде чем ваша карьера действительно начнется, но мы готовим их к этой реальности, поэтому, когда они получают эту работу, они знают, что делать, и это позволяет им получить гораздо больше рычагов влияния в отрасли.”

В конце концов, Стори говорит: «Завтра ты не будешь Рэйчел Зои». Мессия добавляет: «Никому нет дела до того, сможешь ли ты собрать симпатичный наряд, когда только начинаешь».

Подробнее 5 самых влиятельных стилистов музыки

Но что ищут властные стилисты, так это руки и головы, обученные основам бизнеса и политике отрасли, — говорит ветеран пауэр-стилиста Илария Урбинати, нанявшая много выпускников SOS. Среди других лучших стилистов, которые вышли из пула талантов, — Джозеф Касселл, Моника Роуз, Джессика Пастер, Тара Свеннен, Джонни Вуджек, Брэд Горески и Микаэла Эрлангер.(Многие стилисты выступают в качестве приглашенных лекторов во время девятидневного курса.)

«Большинство других потенциальных помощников, с которыми мы беседуем, приходят с таким пониманием, что стиль красной ковровой дорожки будет сплошным гламуром, покупками и тусовками со знаменитостями, но в Школе стиля Люк Стори — стилист, который понимает, как это есть на самом деле — учит этому понятию прямо из них. Его дети приходят готовые усердно работать и много заниматься шлепингом, а это именно то, что на самом деле требуется для работы ассистентом или стажером стилиста », — объясняет Урбинати.«Чтобы добраться до гламурной стороны работы, требуется много времени. И даже тогда это такой второстепенный аспект работы. Эти дети, как правило, понимают это, поэтому они лучше подготовлены к выступлению и лучше понимают его деловую сторону ».

Подробнее Кейт Янг: 10 фактов, которые вы не знали о самом влиятельном стилисте журнала Hollywood Reporter

Выпускница школы стиля

Таня Ортега определенно почувствовала себя увереннее в своих силах после окончания учебы.Она поступила, работая визуальным мерчендайзером в Forever21, и сначала была поражена расположением классов в таких законных местах, как Milk Studios в Лос-Анджелесе. «Места, где проходят занятия, всегда такие милые и заставляют чувствовать себя хорошо. Вы встречаетесь с такими же девушками, как вы, делитесь опытом, заводите связи », — объясняет она.

А когда она закончилась? «Я знал, как париться, продавать одежду, словарный запас, который вы используете во время съемок, что носить, какие формы использовать, что работает с телом и т. Д., — говорит Ортега. «По окончании учебы они предоставляют вам ресурсы и контакты с людьми, с которыми будет трудно связаться самостоятельно. Это было самое главное. Я очень благодарен и счастлив, что сделал это, потому что это помогло мне встать на ноги. Два года спустя я живу в Нью-Йорке и помогаю очень крупным стилистам и редакторам. Я прошла неделю моды и действительно вошла в индустрию ».

Это и есть дизайн Школы стиля с первого дня.

График занятий и зачисление в стиле колледжа | Stanford Online High School

Это типичный день в жизни Скайлар, ученицы 7-го класса Стэнфордского OHS из Джексона, штат Миссисипи.Скайлар играет в теннис, работает волонтером в своем местном приюте для животных и участвует в деятельности Стэнфордского университета по охране труда. Хотя Скайлар живет в Центральном часовом поясе, его расписание занятий по тихоокеанскому времени.

Многие из наших студентов делают необычные вещи: пишут книги, смотрят на звезды, изучают балет, снимаются в фильмах, тренируются в качестве спортсменов, путешествуют по миру со своими семьями и служат своим сообществам, и это лишь некоторые из них. Благодаря нашему графику в стиле колледжа и возможностям зачисления они могут заниматься своими увлечениями как в классе, так и за его пределами.

Система и расписание колледжа

Наш расширенный школьный график позволяет учащимся работать в то время дня, когда они лучше всего учатся, и дает им свободу участвовать в занятиях вне класса. Он также учит студентов нести ответственность за свое время и его управление раньше, чем позже в своей академической карьере.

С этой целью мы разработали календарь и расписание на основе модели колледжа США:

 • Мы используем двухсеместровую систему (осень и весна), хотя большинство наших занятий рассчитаны на год.Студенты получают отдельную оценку за каждый семестр.
 • Большинство классов проходят два раза в неделю: понедельник / среда или вторник / четверг. Языковые классы проходят четыре раза в неделю, чтобы стимулировать развитие словесных навыков. Остальное время учащиеся используют по мере необходимости — готовясь к уроку, завершая задания и выполняя другие обязанности и интересы.
 • Поскольку наша группа студентов является всемирной, Stanford OHS работает в течение расширенного школьного дня с 6:00 до 22:00, хотя большинство курсов приходится на период с 7:15 до 21:00 по тихоокеанскому времени.Это важно запомнить и легко забыть: расписание занятий отражает расположение Стэнфордского университета в тихоокеанском часовом поясе США.
 • Чтобы приспособиться к этому активному, глобальному студенческому коллективу, мы каждый год составляем новый основной график, основанный на временных ограничениях всех наших вернувшихся студентов и кандидатов первого раунда. Показатель успешности выполнения этих запросов составляет более 90%, и каждый год график резко меняется.

Время проявлять страсть и общаться со сверстниками

В Стэнфорде классы OHS не собираются по пятницам.Это сделано для того, чтобы наши более 40 студенческих клубов и организаций могли проводить виртуальные и личные встречи. Пятница также является временем для общешкольных собраний и презентаций различных выступающих со стороны. И это дает студентам возможность преследовать собственные интересы.

Гибкие возможности регистрации

Stanford OHS отвечает целям каждого честолюбивого студента, предлагая три варианта зачисления: полный рабочий день (четыре или пять курсов), неполный рабочий день (два или три курса) и один курс.Это позволяет студентам выбирать нас как единственную школу или как способ дополнить свое обучение курсами, которые есть не во всех обычных школах.

Как выглядит повторное поступление в школу этой осенью? 19 августа в библиотеке North Liberty состоится дискуссия.

Lighthouse in the Library — это серия бесед, дающая место и диалог жителям North Liberty для обсуждения важных общественных проблем в обстановке городской ратуши. Re-Entry 2.0, второе событие из серии, состоится в августе.19 в 18:00 и сосредоточить внимание на влиянии COVID-19 на образование. Вот все, что вам нужно знать:

Пять Ws

 • Кто: Все соседи интересовались, как будет проходить повторное поступление в школу этой осенью. Бесплатно для публики. Для виртуального посещения необходима регистрация.
 • Что: обсуждение в мэрии о том, как безопасно подготовиться к предстоящему учебному году. В состав группы входят преподаватели, родители, ученики и политики, стремящиеся сделать процесс возвращения в школу как можно более гладким.
 • Где: лично в библиотеке North Liberty Library или в Интернете.
 • Когда: четверг, 19 августа, с 18:00 до 20:00.
 • Почему: Чтобы участвовать в оживленной дискуссии об образовании.

Регистрация

Для личного присутствия регистрация не требуется. Если вы планируете участвовать виртуально, нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на Zoom.

Подробнее о мероприятии

Дискуссия будет не только ретроспективой того, как COVID-19 повлияла на обучение, но и обсуждением предстоящего года и того, что это значит для продвижения образования после пандемии.Среди участников дискуссии — Дженнифер Картер, директор по приемным операциям программ управления высшим образованием в Колледже бизнеса Триппи Университета Айовы; Мэтт Дегнер, служивший в школьном округе Айова-Сити с 2013 года и в настоящее время исполняющий обязанности суперинтенданта; Маяса Хамид, младший, который на собственном опыте испытал связь между пандемией и школьным обучением; Рене Зукин, педагог и писатель, поддерживающая внутреннее исцеление для внешних изменений; и Шон Айстоун, менеджер аналитической лаборатории и президент школьного совета ICCSD.

Что брать с собой

 • Ваш полезный отзыв
 • Ваши уши для прослушивания

Как добраться и где припарковаться

 • Библиотека Норт Либерти находится внутри общественного центра Норт Либерти.
 • Пожалуйста, припаркуйтесь на асфальтированной территории возле входа в библиотеку.
 • Пропустите машину и идите пешком, на велосипеде или роликовых коньках в общественный центр!

Оставайтесь в курсе

 • Информация об отмене или задержке будет размещена на мероприятии в Facebook.
 • Поделитесь с нами своими фотографиями, используя хэштег #LITL — не забудьте отметить Библиотеку North Liberty в Facebook или Instagram.
 • Оставайтесь на связи с библиотекой, посетив нас на сайте www.northlibertylibrary.org.

Снижение риска COVID

В то время как мы с нетерпением ждем веселого лета, каждый постепенно выходит из пандемии. На мероприятиях Summer Slate была принята политика Города Северной Либерти «замаскировать, пока не введут в действие вакцину» в отношении персонала и посетителей.

В соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения, люди, полностью вакцинированные против COVID-19, больше не должны носить маску при посещении мероприятий Summer Slate. Организаторы просят тех, кто еще не прошел полную вакцинацию, по-прежнему носить маску. Вакцины от COVID-19 предоставляются бесплатно и в настоящее время доступны всем лицам старше 12 лет в местных аптеках и больницах. Как всегда, участники должны оставаться дома, если кто-либо из членов семьи испытывает симптомы COVID-19.

Доступность

Мы стремимся обеспечить доступ, равные возможности и разумные условия для этого мероприятия для людей с ограниченными возможностями.Если вам нужно жилье для участия, пожалуйста, свяжитесь с [электронная почта защищена] или позвоните по телефону (319) 626-5726 как минимум за два дня до мероприятия.

Кого благодарить

Это бесплатное мероприятие стало возможным благодаря национальному гранту, финансируемому Американской библиотечной ассоциацией (ALA). Подробнее о гранте читайте здесь.

Больше развлечений

Это событие — лишь одно из более чем 35 мероприятий и программ Summer Slate North Liberty. Благодаря партнерству между городскими департаментами и при поддержке Veridian Credit Union, South Slope, Shive-Hattery, Hills Bank, GreenState Credit Union и Eastern Iowa Airport — CID, Summer Slate разработан для предоставления бесплатных мероприятий, которые могут легко адаптироваться к меняющейся публике. ландшафт здоровья для нашего сообщества.Ознакомьтесь с расписанием на сайте northlibertyiowa.org/SummerSlate.

Остались вопросы?

Свяжитесь с библиотекой North Liberty Library по телефону (319) 626-5701.

Инструкции по применению | Приемная

Самостоятельная курсовая работа

Изменения шкалы оценок / влияние COVID-19

Запуск запуска

Колледж в старшей школе / двойное обучение

Программа международного бакалавриата (IB)

Экзамены и учебная программа в британском стиле

Китайский национальный учебный план

Индийская национальная учебная программа

Общие инструкции для иностранных абитуриентов первого года обучения

Изменения шкалы оценок / Воздействие COVID-19

Если школа изменит шкалу оценок на «Успешно / Не пройден», «Зачетная оценка / Нет баллов», «A / Неполно», «A-C / Неполно», это не повлияет на приемлемость учащегося.Целостный обзор сможет учесть все различные политики выставления оценок, которые реализуют школьные округа, таким образом, чтобы не было ни преимуществ, ни недостатков ни для одного заявителя. Вот как уведомить наш офис об этом изменении, когда вы сами сообщаете о своей курсовой работе.

Шаг 1. Добавьте информацию о средней школе

Прежде чем вы начнете вводить свою курсовую работу, вам нужно будет добавить информацию о своей средней школе.

Шаг 2: Курсовая работа в средней школе

После того, как вы заполнили раздел «Информация о средней школе» профиля коалиции, вы сможете приступить к выполнению курсовых работ в средней школе.

Выберите предметную область, затем выберите класс из наиболее подходящего варианта или выберите «Другой», если вашего класса нет в списке. Для любого класса, который был частью колледжа в старшей школе или другой программы двойного зачисления, обязательно установите флажок «Я прошел это в колледже и / или получил кредит колледжа за этот курс».

Затем в градационной шкале выберите «другое» и укажите изменение в течение года. В приведенном ниже примере в первом семестре использовалась шкала оценок A-F, а во втором семестре она была изменена на шкалу оценок A / Неполный.

Запуск запуска

До тех пор, пока вы не прошли какие-либо курсы уровня колледжа после окончания средней школы, студенты Running Start и студенты с другими кредитами двойного зачисления должны подать заявление в Вашингтонский университет с заявлением о зачислении на первокурсник. Running Start, UW в средней школе или другие классы с двойным зачислением должны быть внесены в раздел курсовой работы средней школы (курсовая работа 9–11 классов и / или курсовая работа 12 класса, если применимо). Обязательно установите флажок «Я прошел этот курс в колледже и / или получил кредит колледжа за этот курс», чтобы сообщить нам, что курс является частью Running Start.

Примечание:
 • Изменения в вашем расписании на выпускной год Если вы ожидаете, что ваше расписание на выпускной год может измениться или вы не встретились с консультантом, чтобы составить свои планы, сообщите нам об этом в разделе «Дополнительное место» в заявке.
 • Стенограммы Стенограммы не требуются для рассмотрения при поступлении, и мы просим вас не присылать их, если не требуется. Однако наличие неофициальной копии под рукой может помочь вам заполнить заявку.

Шаг 1. Добавьте информацию о средней школе и колледже

Прежде чем вы начнете вводить свою курсовую работу, вам нужно будет добавить информацию о своей средней школе. Если вы посещали какие-либо курсы, которые позволили вам заработать кредит колледжа, вам также нужно будет добавить информацию о своем колледже.

Примечание : Вам не нужно самостоятельно сообщать о своей курсовой работе в разделе «Курсовая работа колледжа». Сообщайте о курсовой работе только в разделах «Курсовая работа для 9-11 классов» или «Курсовая работа для 12-го класса», если применимо.

Шаг 2: Курсовая работа в средней школе

После того, как вы заполнили раздел «Информация о средней школе» в своем профиле коалиции, вы сможете приступить к выполнению курсовой работы в средней школе.

Выберите общее название курса в раскрывающемся меню «Предметная область», которое лучше всего подходит для вашего курса, затем введите название курса, как оно указано в транскрипте. Для любого класса, который был частью программы Running Start или другой программы двойного зачисления, обязательно установите флажок «Я прошел это в колледже и / или получил кредит колледжа за этот курс.”

Выберите «Запуск с разбега» в раскрывающемся меню «Тип курса». Если вы участвовали в другой программе, которая позволила вам заработать кредит колледжа, выберите эту программу или выберите «Другое» и введите название программы в поле ниже.

Колледж в старших классах, курсы

Если вы не посещали какие-либо курсы уровня колледжа после окончания средней школы, учащиеся, получившие кредиты колледжа во время учебы в средней школе, должны подать заявление в UW с заявлением о зачислении на первый курс.UW в средней школе, колледж в старшей школе или другие классы с двойным зачислением должны быть записаны в раздел курсовой работы средней школы (курсовая работа 9-11 классов и / или курсовая работа 12 класса, если применимо). Обязательно установите флажок «Я прошел этот курс в колледже и / или получил кредит колледжа за этот курс», чтобы сообщить нам, что этот курс является колледжем в курсе средней школы.

Примечание:
 • Изменения в вашем расписании на выпускной год Если вы ожидаете, что ваше расписание на выпускной год может измениться или вы не встретились с консультантом, чтобы составить свои планы, сообщите нам об этом в разделе «Дополнительное место» в заявке.
 • Стенограммы Стенограммы не требуются для рассмотрения при поступлении, и мы просим вас не присылать их, если не требуется. Однако наличие неофициальной копии под рукой может помочь вам заполнить заявку.

Шаг 1. Добавьте информацию о средней школе и колледже

Прежде чем вы начнете вводить свою курсовую работу, вам нужно будет добавить информацию о своей средней школе. Если вы посещали какие-либо курсы, которые позволили вам заработать кредит колледжа, вам также нужно будет добавить информацию о своем колледже.

Примечание : Вам не нужно самостоятельно сообщать о своей курсовой работе в разделе «Курсовая работа колледжа». Сообщайте о курсовой работе только в разделах «Курсовая работа для 9-11 классов» или «Курсовая работа для 12-го класса», если применимо.

Шаг 2: Курсовая работа в средней школе

После того, как вы заполнили раздел «Информация о средней школе» профиля коалиции, вы сможете приступить к выполнению курсовых работ в средней школе.

Выберите предметную область, затем выберите класс из наиболее подходящего варианта или выберите «Другой», если вашего класса нет в списке.Для любого класса, который был частью колледжа в старшей школе или другой программы двойного зачисления, обязательно установите флажок «Я прошел это в колледже и / или получил кредит колледжа за этот курс».

Затем в раскрывающемся меню «Тип класса» выберите «Другой» и «Высшая школа» в поле типа курса ниже.

Программа международного бакалавриата (IB)

Кандидаты, изучающие программу международного бакалавриата (IB), будут самостоятельно сообщать о своей годовой курсовой работе для 9–12 классов.Если вы закончили среднюю школу, вы будете самостоятельно сообщать о своей курсовой работе за 10–12 классы.

ШАГ 1: КУРСЫ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

После того, как вы заполнили раздел «Информация о средней школе» в профиле коалиции, вы сможете приступить к сдаче своей курсовой работы в средней школе.

Сообщите о своей курсовой работе и оценках, указанных в транскрипте средней школы, выбрав соответствующий уровень обучения.

Для Тип класса выберите IB HL или IB SL

Выберите соответствующую Subject Area .

Выберите соответствующий класс .

Если название / имя вашего Class не указано в раскрывающемся меню, выберите название курса с другим в качестве варианта, например Math-Other , и запишите название курса, указанное в вашей транскрипции.

Выберите соответствующую шкалу Grading Scale . Укажите самую низкую и самую высокую возможную оценку, которую вы можете получить за завершенный курс.

Сообщайте свои итоговые оценки точно так, как они указаны в вашей школьной справке. Не конвертируйте исходные оценки. Проверьте Обычный учебный год для курсов, завершенных в течение обычного академического календаря.

Просмотрите предоставленную вами информацию.

Экзамены и учебная программа в британском стиле

Кандидаты, изучающие учебную программу в британском стиле, например, GCSE, IGCSE, SPM, Singapore-Cambridge (O-level), будут самостоятельно сообщать о своей годовой курсовой работе для 9–12 классов.Если вы закончили среднюю школу, вы будете самостоятельно сообщать о своей курсовой работе за 10–12 классы. Если вы сдали (I) экзамены GCSE, SPM, Сингапур-Кембридж (O-level), а затем записались на программу A-level, укажите информацию о текущих курсах A-level.

Примечание:
 • НЕОБХОДИМЫЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Для заполнения вашего заявления необходимы отсканированные неофициальные копии вашего экзаменационного сертификата и стенограммы средней школы.

ШАГ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Если ваша школа находится за пределами U.S., вы сможете сообщить, является ли школа экзаменационной. В профиле Coalition перейдите на страницу High School Information и добавьте свою Non-US Secondary / High School .

После добавления названия средней школы и даты посещения выберите Это школа для сдачи экзаменов.

Затем, после заполнения всех необходимых полей, внизу страницы вы увидите Международные экзамены .

Сообщите обо всех сданных вами экзаменах.

ШАГ 2: КУРС В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Сообщите о своей курсовой работе и оценках, указанных в транскрипте средней школы, выбрав соответствующий уровень обучения.

Выберите соответствующий Тип класса , Предметная область и Класс

ИЛИ

Если название / имя вашего Class не указано в раскрывающемся меню, выберите название курса с другим в качестве варианта, например Language Other than English-Other , и запишите название курса, указанное в вашей транскрипции. .

Выберите Other , чтобы использовать шкалу оценок . Перечислите самую низкую и самую высокую возможную оценку, которую вы можете получить.

Выберите Full Year , затем для Final Grade выберите Other , чтобы указать свою заработанную оценку. Сообщайте свои итоговые оценки именно так, как они указаны в вашем международном документе. Не конвертируйте исходные оценки.

Просмотрите предоставленную вами информацию.

ШАГ 3: ЗАГРУЗИТЬ

После того, как вы закончите ввод всех своих курсовых работ в средней школе, вам нужно будет загрузить свои документы средней школы в раздел «Загрузить» приложения UW. Отсканированные неофициальные копии вашего экзаменационного сертификата и стенограммы средней школы необходимы для заполнения вашего заявления.

Китайский национальный учебный план

Кандидаты, изучающие китайскую национальную обязательную учебную программу, будут самостоятельно сообщать о своей годовой курсовой работе в 9-12 классах.Если вы закончили среднюю школу, вы будете самостоятельно сообщать о своей курсовой работе за 10–12 классы.

Примечание:

 • Требуются неофициальные документы.
  • Отсканированные неофициальные копии ваших школьных аттестатов требуются для 9-11 классов.
  • Если вы закончили среднюю школу, вы предоставите отсканированные неофициальные копии транскриптов 10–12 классов.

ШАГ 1: КУРСЫ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

После того, как вы заполнили раздел «Информация о средней школе» в профиле коалиции, вы сможете приступить к сдаче своей курсовой работы в средней школе.

Сообщите о своей курсовой работе и оценках, указанных в транскрипте средней школы, выбрав соответствующий уровень обучения.

Выберите соответствующий Тип класса , Предметная область и Класс

Если название / имя вашего Class не указано в раскрывающемся меню, выберите название курса с другим в качестве варианта, например Language Other than English-Other , и запишите название курса, указанное в вашей транскрипции. .

Выберите соответствующую шкалу Grading Scale . Укажите самую низкую и самую высокую возможную оценку, которую вы можете получить за завершенный курс.

Щелкните Semesters , если в вашей школе два семестра в учебный год. Если вы получили итоговую оценку за оба семестра (семестр 1 и семестр 2), отметьте оба поля. Если вы получили последнюю оценку за семестр, выберите Одна оценка за семестр .

Сообщайте свои итоговые оценки точно так, как они указаны в вашей школьной справке. Не преобразовывайте исходные оценки в . Щелкните Обычный учебный год , чтобы просмотреть курсы, завершенные в течение обычного академического календаря.

Просмотрите предоставленную вами информацию.

ШАГ 2: ЗАГРУЗИТЬ

После того, как вы закончите ввод всех своих курсовых работ в средней школе, вам нужно будет загрузить свои документы средней школы в раздел «Загрузить» приложения UW.

 • Отсканированные неофициальные копии ваших школьных аттестатов требуются для 9-11 классов.
 • Если вы закончили среднюю школу, вы предоставите отсканированные неофициальные копии транскриптов 10–12 классов.

Индийская национальная учебная программа

Кандидаты, изучающие национальную обязательную учебную программу в Индии, будут самостоятельно сообщать о своей годовой курсовой работе для 9–12 классов. Если вы закончили среднюю школу, вы будете самостоятельно сообщать о своей курсовой работе за 10–12 классы.

Примечание:
 • НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
  • Отсканированные неофициальные копии свидетельства об экзамене за 10 -й год и стенограммы 11 класса необходимы для заполнения вашего заявления.
  • Если вы закончили учебу, нам потребуются отсканированные неофициальные копии ваших свидетельств об экзамене за 10 -й год и 12 -й год , чтобы заполнить вашу заявку.

ШАГ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Если ваша школа находится за пределами США, вы сможете сообщить, является ли это учебным заведением для сдачи экзаменов. В профиле Coalition перейдите на страницу High School Information и добавьте Non-US Secondary / High School .

После добавления названия средней школы и даты посещения выберите Это школа для сдачи экзаменов.

Затем, после заполнения всех необходимых полей, внизу страницы вы увидите Международные экзамены .

Сообщите обо всех сданных вами экзаменах.

ШАГ 1: КУРСЫ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

Сообщите о своей курсовой работе и оценках, указанных в транскрипте средней школы, выбрав соответствующий уровень обучения.

Выберите соответствующий Тип класса , Предметная область и Класс

Если название / имя вашего Class не указано в раскрывающемся меню, выберите название курса с другим в качестве варианта, например Language Other than English-Other , и запишите название курса, указанное в вашей транскрипции. .

Выберите Other , чтобы использовать шкалу оценок .Перечислите самую низкую и самую высокую возможную оценку, которую вы можете получить.

Выберите Full Year , затем для Final Grade выберите Other , чтобы указать вашу общую заработанную оценку. Сообщайте свои итоговые оценки именно так, как они указаны в вашем международном документе. Не конвертируйте исходные оценки.

Просмотрите предоставленную вами информацию.

ШАГ 2: ЗАГРУЗИТЬ

После того, как вы закончите ввод всех своих курсовых работ в средней школе, вам нужно будет загрузить свои документы средней школы в раздел «Загрузить» приложения UW.

 • Отсканированные неофициальные копии свидетельства об экзамене за 10 -й год и стенограммы 11 класса необходимы для заполнения вашего заявления.
 • Если вы закончили учебу, нам потребуются отсканированные неофициальные копии ваших свидетельств об экзамене за 10 -й год и 12 -й год , чтобы заполнить вашу заявку.

Общие инструкции для иностранных абитуриентов первого года обучения

Вы — иностранный студент, если вам нужна студенческая виза F-1 или другой тип временной неиммиграционной визы для обучения в США.С.

Шаг 1: Заполните свой профиль коалиции.

Вы должны заполнить свой профиль коалиции и добавить UW в свой список колледжей, прежде чем вы сможете приступить к вопросам UW.

Шаг 2: UW вопросы

Выберите «Международный студент-первокурсник», чтобы начать подачу международного заявления в UW.

По мере продвижения по приложению вы сможете заполнять только один раздел за раз.

Примечание. Вопросы для сочинения UW перечислены в разделе «Вопросы для подачи заявки».

Если вы посещали школу за пределами США, которая следует национальной обязательной учебной программе, вам необходимо загрузить отсканированную неофициальную копию вашей транскрипции (ов) для классов 9 и выше.

Примечание: Если возможно, отправьте свои академические справки в разделе «Загрузки» приложения UW Application. Если ваши стенограммы хранятся в Coalition Locker, вы должны прикрепить их к своему приложению UW. UW не может получить к ним доступ из вашего шкафчика коалиции.

По мере заполнения раздела они помечаются как «Завершено», а кнопка выделяется синим контуром.

Шаг 3. Отправить

После того, как вы заполнили весь раздел, отправьте заявку, оплатите регистрационный взнос, и все готово!

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *